• slider 1 autorizatii de mediu

  Autorizații de mediu

  Experții în consultanță privind protecția mediului
 • slider 2 autorizatii de mediu

  Servicii complete pentru autorizațiile de mediu

  Vă oferim gama completă de servicii profesionale în domeniul organizarii de evenimente.

Cine suntem

AUDITECO este o companie romanească de consultanta si audit in domeniul protectiei mediului, infiintata in anul 1996. AUDITECO are sediul in Bucuresti, dar dispune de flexibilitatea si resursele necesare pentru a raspunde solicitarilor clientilor sai din intreaga tara.

In ianuarie 2011 compania AUDITECO a devenit AUDITECO Global Environmental Services, noul nume ilustrand gama larga de servicii oferite clientilor sai.

AUDITECO GES ofera solutii profesionale, optime si rapide la problemele de mediu ale organizatiilor.

Serviciile AUDITECO GES, apreciate de clienti pentru calitate si promptitudine, sunt destinate imbunatatirii performantei de mediu si financiare a organizatiilor, prin reducerea impacturilor si riscurilor de mediu, prin optimizarea proceselor si eficientizarea investitiilor.

Ce facem

Dispunand de resursele umane si logistice ale unei afaceri de succes, AUDITECO GES ofera servicii cu o arie vasta de acoperire, de la elaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor de mediu si/sau de gospodarire a apelor pana la asistenta tehnica si consultanta in scopul rezolvarii unor neconformitati de mediu.

AUDITECO GES va ofera garantia excelentei tehnice si a flexibilitatii in abordarea problemelor dumneavoastra de mediu, fiind atestata de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile pentru elaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii actelor de reglementare

Consultantii nostri, cu o capacitate dovedita de respectare atat a standardelor AUDITECO GES, cat si ale clientilor companiei, imbina experienta locala cu cea internationala. Experienta specialistilor nostri in domeniul protectiei mediului, completata de o cunoastere aprofundata a mediului de afaceri local, s-au dovedit elemente cheie ale succesului implementarii proiectelor de mediu in Romania.

AUDITECO GES este mai mult decat o companie de profesionisti. AUDITECO GES este o echipa de experti care va ajuta sa gasiti solutia potrivita la problemele dumneavoastra de mediu si sa o puneti in practica la momentul oportun.
ce facem noi

Servicii Complete

 • Avizul de mediu
 • Acordul de mediu
 • Autorizatie de mediu
 • Autorizatie integrata de mediu
 • Acord de preluare ape uzate
 • Aviz de gospodarire a apelor
 • Autorizatie de gospodarire a apelor
 • Investigarea mediului geologic
 • Monitorizare factori de mediu

Avizul de mediu

 • Se emite pentru planuri si programe, inclusiv cele cofinantate de Comunitatea Europeana, ca si pentru orice modificari ale acestora, care se elaboreaza si/sau se adopta de catre o autoritate la nivel national, regional sau local ori care sunt pregatite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedura legislativa, de catre Parlament sau Guvern si sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative;
 • Valabilitate: pe toata perioada punerii in aplicare a planului sau programului.
Elaboram
 • Raport de mediu (HG 1076/2004)
Asiguram
 • Sustinerea si reprezentarea clientului in relatia cu reprezentantii autoritatii de mediu pana la obtinerea avizului
 • Participarea in cadrul dezbaterilor publice si a sedintelor de analiza tehnica organizate de catre autoritatea de mediu

Acord de mediu

 • se emite pentru proiecte publice sau private (investitii noi), pentru modificarea sau extinderea activitatilor existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului
 • alaturi de celelalte acorduri si avize solicitate prin certificatul de urbanism, acordul de mediu sta la baza emiterii acordului unic, necesar obtinerii autorizatiei de construire (L 50/1991; OM 839/2009)
 • acordul de mediu se emite in paralel cu celelalte acte de reglementare emise de autoritatile competente, potrivit legii
 • valabilitate: pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului
Elaboram
 • Memoriu de prezentare a proiectului (OM 135/2010, Anexa 5)
 • Raport privind impactul asupra mediului (OM 863/2002, Anexa 2)
 • Studiu de evaluare adecvata (OM 19/2010)
 • Raport de securitate (pentru proiectele de activităţi care implică substanţe periculoase conform HG 804/2007)
Asiguram
 • sustinerea si reprezentarea clientului in relatia cu reprezentantii autoritatii de mediu pana la obtinerea acordului
 • participarea in cadrul dezbaterilor publice si a sedintelor de analiza tehnica organizate de catre autoritatea de mediu

Autorizatie de mediu

 • se solicita inainte de punerea in functiune a unor investitii noi cu posibil impact asupra mediului sau la expirarea autorizatiei existente si se emite cu sau fara program pentru conformare
 • are valabilitate de maximum 10 ani; daca se emite cu program pentru conformare, este valabila pe toata durata derularii programului, dar nu mai mult de 60 de zile de la data scadenta de realizare a ultimei masuri din programul respectiv
Elaboram
 • Fisa de prezentare si declaratie (conform OM 1798/2007)
 • Bilant de mediu nivel 0, I, II (OM 184/1997)
 • Studiu de evaluare a riscului
 • Propunere program de conformare
Asiguram
 • sustinerea si reprezentarea clientului in relatia cu reprezentantii autoritatii de mediu pana la obtinerea autorizatiei
 • participarea in cadrul dezbaterilor publice si a sedintelor de analiza tehnica organizate de catre autoritatea de mediu

Autorizatie integrata de mediu

 • se emite cu sau fara plan de actiuni, pentru activitatile si/sau instalatiile ce se supun legislatiei privind controlul integrat al poluarii (Anexa 1 din L278/2013)
 • are valabilitate de maximum 10 ani; daca se emite cu plan de actiuni, este valabila pe toata durata derularii planului
Elaboram
 • Formular de solicitare (OM 818/2003)
 • Raport de amplasament
 • Bilant de mediu nivel I, II
 • Propunere plan de actiune
Asiguram
 • sustinerea si reprezentarea clientului in relatia cu reprezentantii autoritatii de mediu pana la obtinerea autorizatiei
 • participarea in cadrul dezbaterilor publice si a sedintelor de analiza tehnica organizate de catre autoritatea de mediu

Acord de preluare ape uzate

 • reprezinta documentul in baza caruia se permite evacuarea apelor uzate in retele de canalizare sau in statii de epurare
 • se emite cu sau fara program de conformare
Elaboram
 • Documentatie tehnica necesara obtinerii acordului de preluare, in conformitate cu cerintele de continut impuse de operatorul retelei de canalizare
Asiguram
 • sustinerea si reprezentarea clientului in relatia cu reprezentantii autoritatii de ape pana la obtinerea acceptului

Aviz de gospodarire a apelor / notificare pentru inceperea executiei

 • se emite pentru executia lucrarilor pe ape sau in legatura cu apele (conform Anexei 1.a din OM 662/2006 si respectiv Anexei 1.a din OM 873/2012)
 • se emit, dupa caz, de catre Administratia Nationala "Apele Romane" sau unitatile de gospodarire a apelor din subordine
Elaboram
 • Documentatie tehnica necesara obtinerii avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor (OM 799/2012)
Asiguram
 • sustinerea si reprezentarea clientului in relatia cu reprezentantii autoritatii de ape pana la obtinerea avizului/autorizatiei

Autorizatie de gospodarire a apelor / notificare pentru punerea in functiune

 • se emite pentru exploatarea lucrarilor pe ape sau in legatura cu apele (conform Anexei 1.a din OM 662/2006 si respectiv Anexei 1.b din OM 873/2012)
 • se emit, dupa caz, de catre Administratia Nationala "Apele Romane" sau unitatile de gospodarire a apelor din subordine
Elaboram
 • Documentatie tehnica necesara obtinerii avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor (OM 799/2012)
Asiguram
 • sustinerea si reprezentarea clientului in relatia cu reprezentantii autoritatii de ape pana la obtinerea avizului/autorizatiei

Investigarea mediului geologic

 • investigarea si evaluarea poluarii solului si subsolului reprezinta obligatia si responsabilitatea operatorului economic sau detinatorului de teren care a desfasurat sau desfasoara activitati poluatoare sau potential poluatoare pentru mediul geologic
 • se realizeaza in urmatoarele cazuri:
  • la constatarea unei poluari potential periculoasa pentru sanatatea oamenilor si pentru mediu
  • la incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic
  • la stabilirea obligatiilor de mediu, in cazul schimbarii statutului juridic al terenurilor pe care s-a desfasurat o activitate cu impact asupra mediului
  • la identificarea unei surse potential poluatoare a solului si subsolului
  • periodic, pentru urmarirea evolutiei in timp a siturilor contaminate a caror remediere se realizeaza prin atenuare naturala, bioremediere sau metode de remediere de lunga durata
  • la monitorizarea siturilor dupa incheierea programelor sau proiectelor de curatire, remediere si/sau reconstructie ecologica
  • la producerea accidentelor care conduc la poluarea terenului, dupa indepartarea sursei si poluantilor deversati în mediul geologic
Elaboram
 • Raport geologic de investigare si evaluare preliminara a poluarii mediului geologic
 • Raport geologic final de investigare si evaluare a poluarii mediului geologic
 • Studiul evaluarii de risc
Asiguram
 • sustinerea si reprezentarea clientului in relatia cu reprezentantii autoritatii de mediu

Monitorizare factori de mediu

 • monitorizarea calitatii factorilor de mediu se realizeaza:
  • ca urmare a solicitarii autorităţilor competente de mediu
  • pentru verficarea conformarii cu limitele impuse de legislatia de mediu in vigoare
Asiguram
 • monitorizarea specifica a apei potabile, a apei uzate, a apei de suprafata, a apei subterane, a emisiilor si imisiilor de poluanti in aerul atmosferic, a solului si subsolului, a levigatului etc
 • prelevarea de probe in vederea determinarii calitatii factorilor de mediu (apa, aer, sol)
 • efectuarea masuratorilor pentru determinarea nivelului de zgomot ambiental
 • realizarea analizelor fizico-chimice ale probelor prelevate de catre un laborator acreditat RENAR

Clienti Autorizatii Mediu.ro

AUDITECO GES pune la dispozitie serviciile sale urmatoarelor categorii de clienti:
 • Organizatii industriale poluatoare
 • Investitori straini care dezvolta afaceri in Romania
 • Companii internationale de mediu care cauta parteneri locali
 • Organisme internationale de finantare a unor proiecte de infrastructura in Romania
 • Administratii publice centrale si locale
 • Firme de consultanta si audit financiar-contabil
 • Persoane fizice preocupate de perfectionarea profesionala
Pentru mai multe detalii, va rugam accesati: http://www.auditeco.ro/clienti-portofoliu.php
noutati-mediu

Atestate mediu

Certificatele si atestatele AUDITECO GES dovedesc si garanteaza calitatea serviciilor pe care le oferim.
noutati-mediu

Certificate si atestate

AUDITECO GES ofera garantia rigorii tehnice si a flexibilitatii in abordarea problemelor de mediu, fiind inregistrata in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, la pozitia 274. Atestatele obţinute de la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice ii confera dreptul de a elabora toate tipurile de studii din domeniul protectiei mediului.
De asemenea, AUDITECO GES poate elabora documentaţii tehnice necesare obtinerii avizului si/sau autorizatiei de gospodarire a apelor, in conformitate cu Certificatul de Atestare nr. 62 valabil pana la 05.08.2016, emis de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice.
AUDITECO GES detine un Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu - Sănătate şi Securitate în muncă, certificat conform standardelor ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2008 de catre TÜV PROFI CERT, Hessen, Germania.
In plus, AUDITECO GES este autorizat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de Ministerul Educatiei Nationale pentru organizarea de cursuri de instruire in cadrul programului de perfectionare pentru Auditor de Mediu (cod COR 325703) si pentru Manager Sisteme de Management de Mediu (cod COR 325702).
Mai multe detalii despre atestatele si certificatele detinute de AUDITECO GES pot fi obtinute accesand http://www.auditeco.ro/atestate.php